රිදීගම අභිනව ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමිය සිය රාජකාරි කටයුතු අරභයි...............

wbg

රිදීගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දොළොස් වන මෙන්ම ප්‍රථම කාන්තා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරිය වශයෙන් එම්.පී.ඩබ්. ශිරෝමනී මිය 2019/03/21 දින එනම් අද දින ආගමික වතාවත්වල යෙදීමෙන් අනතුරුව  සිය රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී. ඉන් අනතුරුව සිය කාර්යය මණ්ඩලය අමතා අදහස් දක්වමින්, ඉදිරි රාජකාරි කටයුතු සඳහා සියළු නිලධාරීන්ගේ සහයෝගය බලාපොරොත්තු වන බවත්, රිදීගම ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කාර්යාලයේ ඉදිරි ජයග්‍රහණ හා ඉලක්ක සපුරාගැනීමට කටයුතු කරන බවත් දන්වා සිටියාය.

මේ අවස්ථාවට රිදීගම ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කාර්යාලයේ සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමා වන ජී.කේ.එස්.පුෂ්පකුමාර මහතා  ඇතුළු සියළු මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සහ කාර්යය මණ්ඩලය සහභාගී විය.

ඇය මීට ප්‍රථම සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් වශයෙන් හඟුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේත්,සහකාර සමූපකාර කොමසාරිස් වරියක වශයෙන් මධ්‍යම පළාතේත්, සහකාර අධ්‍යක්ෂ ග්‍රාම සංවර්ධන පුහුණු වශයෙන්ද, ඉන් අනතුරුව  ප්‍රාදේශීය ලේකම් වශයෙන් දෙහිඅත්තකණ්ඩිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේත් සේවය කර ඇත.

kpm      mpk   buw  kpw

 රිදීගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් එම්.එස්.එම්.නවාස් මහතා රිදීගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට සමු දෙයි.

ds

2009 වර්ෂයේ සිට 2016 වර්ෂය දක්වා සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් ධූරය දරමින්ද 2016 වර්ෂයේ සිට 2019 මාර්තු 19 දින දක්වා රිදීගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් ධූරය දරමින්  රිදීගම ජනතාවගේ විශ්වාසය දිනා ගනිමින් සේවය කළ එම්.එස්.එම්.නවාස් මහතා 2019 මාර්තු මස 21 දින සිට රිදීගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් ,  දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට  ස්ථාන මාරු ලැබ ඇත. 

රිදීගම ගමන් මඟ හරි අතට වෙනස් කළ ඒ සරල සුන්දර මිනිසා නුඹය...........................

       "  වසම් එකසිය දහතුනක - ගම්මාන තුන්සිය තිස් තුනක   

              රිදීගම අහිංසකම මිනිසුන්ගේ - දුක් කඳුළු අඳෝනා

         විසඳමින් හිතට එකඟව - සනසමින් නිහතමානී ගුණයෙන්

          කළ මෙහෙය අගයන්න - වචන මදි බව දැනුනා............

              වසර තුනකට වැඩියෙන් - මහ පුටුව හොබවමින්

               දෙවැනි පුටුවේ ගෙවුන - සත් වසක කාලයත්

       රිදීගම මහා සංවර්ධනයට - උර දෙමින් නායකත්වය ගෙන

          නිල දරුවෝ අතර හිඳ - පියෙකු මෙන් සෙනෙහසින්

           සැම දෙනා එකතු කර - ඇරඹි නායකත්වයේ ඉනිම

      අදින් අවසන් කර යන්නේ - මතකයන් ඉතිරි කර...........

      ජයග්‍රහණ හීනයක්ව තිබූ යුගයක - සතුට අහිමි වූ කාලයක

                 නායකත්වයේ සුක්කානම අතට ගෙන

                 විජයග්‍රහණය කරා රිදීගම ගෙන ගිය

                     අහිංසකව ජය සතුට විඳගත්

                   ඒ සතුට සැම එක්ව බෙදාගත්

     සරළ නිහතමානී නායකත්වයේ ප්‍රතිමූර්තිය නුඹයි..............

            රිදීගම ගමන් මඟ හරි අතට වෙනස් කළ

                  ඒ සරළ සුන්දර මිනිසා නුඹයි...............

     රිදීගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් එම්.එස්.එම්.නවාස් මැතිතුමනි

රිදීගම එළිය කළ ප්‍රභාමත් නායකයාණෙනි ඔබට ජය............."

  dsp

 

එතුමාගේ සමුගැනීම වෙනුවෙන් සංවිධානය කළ උත්සවයක් 2019/03/19 දින රිදීගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ රැස්වීම් ශාලාවේ දී පැවැත්විනි. ඒ සඳහා රිදීගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සේවයේ නියුතු සියළුම නිලධාරීන් සහභාගී විය.

 adsadaocc accgaosm

                  

          

 

 

News & Events

21
Mar2019
අභිනව ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමිය කාර්යාලයේ රාජකාරි භාර ගනී...

අභිනව ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමිය කාර්යාලයේ රාජකාරි භාර ගනී...

රිදීගම අභිනව ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමිය සිය රාජකාරි කටයුතු...

26
Nov2018
රිදීගම ගමන් මඟ හරි අතට වෙනස් කළ ඒ සරළ සුන්දර මිනිසා රිදීගම ප්‍රා.ලේ. කාර්යාලයට සමුදෙයි.......

රිදීගම ගමන් මඟ හරි අතට වෙනස් කළ ඒ සරළ සුන්දර මිනිසා රිදීගම ප්‍රා.ලේ. කාර්යාලයට සමුදෙයි.......

 රිදීගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් එම්.එස්.එම්.නවාස් මහතා රිදීගම ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top