பிரதேச செயலாளர்


 
பெயர்
தகைமை
பணி வரலாறு  

உதவி பிரதேச செயலாளர்

  பெயர்  
தகைமை  
பணி வரலாறு  

உதவி பிரதேச செயலாளர் - II

  பெயர்  
தகைமை  
பணி வரலாறு  

கணக்காளர்

  பெயர்  
தகைமை  
பணி வரலாறு  
  

கணக்காளர்

  Name  
  தகைமை
  பணி வரலாறு

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

  பெயர்  
தகைமை
பணி வரலாறு

நிர்வாக அதிகாரி

   பெயர்  
தகைமை  
பணி வரலாறு

நிர்வாக அதிகாரி (கிராம சேவகர்)

   பெயர்  
தகைமை  
பணி வரலாறு  

News & Events

26
நவ2018
මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය සම්බන්ධ ප්‍රජා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2018

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය සම්බන්ධ ප්‍රජා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2018

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය සම්බන්ධ ප්‍රජා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top